Mijn diensten

Molly in de buurt

Ik geloof in buurten met een stevige sociale basis waarin buurtbewoners weer de baas zijn in hun eigen buurt, ondersteund door sociaal werkers die enerzijds bewoners kunnen mobiliseren en lichte hulp in een vroeg stadium kunnen verlenen en anderzijds de weg naar de overheid en hulpinstanties waar nodig snel kunnen vinden, zodat zaken zowel individueel als collectief niet hoeven te escaleren. Ik geloof in stevige buurten met krachtige mensen, die geloven in zichzelf en in elkaar, waar mensen voor elkaar klaar staan, in stevige sociale netwerken, daarbij waar nodig bijgestaan door sociaal werkers. Inclusieve buurten waar iedereen mee mag doen in het gewone leven, ook al is er soms hulp nodig van een specialist de sociaal werker blijft in de buurt, zodat je rustig het geleerde in de praktijk uit kan proberen zonder hard te hoeven vallen. 

 


Naast de individuele hulpvraag loopt er altijd een collectief spoor ter sociale inbedding en om in het gewone leven weer mee te doen. Ik geloof in relatie als het belangrijkste instrument voor beïnvloeding en om sociale netwerken aan elkaar te verbinden. ‘Molly in de buurt’ richt zich op het creëren van een sociale basis, een sociaal weefsel dat tegen een stootje kan.   

Innovator/Projectleider/Interim-management in:

·     Jongerenwerk op straat, school en straathoekwerk

·     Collectieve trajecten

·     Community building
-     Complexe overlastsituaties
-     Buurtgericht werken